Sędzia Stanisław Zabłocki – spotkanie autorskie

HomeOther ContentSędzia Stanisław Zabłocki – spotkanie autorskie
Sędzia Stanisław Zabłocki – spotkanie autorskie
Sędzia Stanisław Zabłocki – spotkanie autorskie
Spotkanie ze Stanisławem Zabłockim, sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, związane z wydaniem książki pt. „Notatki 2014-2020 czyli sześć lat tłusto-chudych” w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Rozmowę prowadził Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Z przyczyn technicznych, związanych ze złą jakością nagrania, nie możemy udostępnić zapisu części wstępnej spotkania, w trakcie której rozmówców powitał dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, mecenas Mikołaj Pietrzak oraz prezes Wolters Kluwer Polska, Włodzimierz Albin i do których to głosów panowie Zabłocki i Hermeliński nawiązują w swojej rozmowie. Z tych samych powodów nie możemy udostępnić nagrania końcowej części spotkania, w trakcie której pan sędzia Zabłocki odpowiadał na pytania, które padały z sali. Na prośbę sędziego Zabłockiego informujemy jednak, że żegnając się z uczestnikami spotkania nawiązał on – w kontekście roli sumienia w procesie orzekania – do słów Karla Rahnera: „Sumienie to ów moment w doświadczaniu wolności przez człowieka, w którym uświadamia on sobie swą odpowiedzialność” oraz do płynącego z nich wniosku, że ci, którzy nie idą za nakazami sumienia, nie są bez winy. Książką jest dostępna w księgarni: http://bitly.pl/9a9Bl

Take the opportunity to connect and share this video with your friends and family if you find it useful.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *