[Vietsub]️ Thiên Quan Tứ Phúc_Một chút cute _P4

HomeOther Content[Vietsub]️ Thiên Quan Tứ Phúc_Một chút cute _P4
[Vietsub]️ Thiên Quan Tứ Phúc_Một chút cute _P4
[Vietsub]️ Thiên Quan Tứ Phúc_Một chút cute _P4
Vietsub: By me

Đoạn nói của Thích Dung là mình sub còn thiếu. Là: “Ngày Tiên Lạc vong quốc”

Lần này video có chút dịu dàng ân cần của Hoa Thành chủ. Đoạn cuối cảnh thả hoa đăng mình thấy đẹp quá nên ghép vào cho mọi người cùng xem.

Nếu có ai thắc mắc về id đoạn nói về người thương của Tam Lang ở phần 1 hay các đoạn voice thì sẽ thấy id ở đoạn nói về tập tục nhé: 4:36

Mình dịch sẽ có sai sót. Nếu như mọi người thấy sai ở đâu xin mọi người nhắc nhở để mình học hỏi ️

Take the opportunity to connect and share this video with your friends and family if you find it useful.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *