Wolters Kluwer Polska nawiązuje współpracę z Naczelną Radą Adwokacką

HomeOther ContentWolters Kluwer Polska nawiązuje współpracę z Naczelną Radą Adwokacką
Wolters Kluwer Polska nawiązuje współpracę z Naczelną Radą Adwokacką
Wolters Kluwer Polska nawiązuje współpracę z Naczelną Radą Adwokacką
Zobacz, co o cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości mówią Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati oraz Prezes Wolters Kluwer Polska Włodzimierz Albin.

Świat prawa i prawników dynamicznie się zmienia i cyfryzuje. A zdigitalizowany wymiar sprawiedliwości nie może powstawać bez budowania kompetencji cyfrowych prawników. Dlatego tak ważne jest by Adwokatura Polska była wyposażona w nowoczesne narzędzia.

Naczelna Rada Adwokacka oraz Wolters Kluwer Polska w maju 2023 podpisali umowę, która pozwoli Adwokaturze zrealizować założenie cyfryzacji praktyki adwokackiej. Na mocy zawartej umowy Adwokatura Polska zaoferuje adwokatkom i adwokatom innowacyjną aplikację do prowadzenia kancelarii. Dostawcą technologicznym tego rozwiązania będzie Wolters Kluwer Polska.

Take the opportunity to connect and share this video with your friends and family if you find it useful.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *