Wykład „Państwa i Prawa”: Praworządność w Unii Europejskiej. Stan aktualny i perspektywy

HomeOther ContentWykład „Państwa i Prawa”: Praworządność w Unii Europejskiej. Stan aktualny i perspektywy
Wykład „Państwa i Prawa”: Praworządność w Unii Europejskiej. Stan aktualny i perspektywy
Wykład „Państwa i Prawa”: Praworządność w Unii Europejskiej. Stan aktualny i perspektywy
Wykład „Państwa i Prawa” pt. Praworządność w Unii Europejskiej. Stan aktualny i perspektywy, wygłoszony 3 kwietnia 2023 r. przez prof. INP PAN dra hab. Macieja Taborowskiego (Instytut Nauk Prawnych PAN).
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/panstwo-i-prawo

Take the opportunity to connect and share this video with your friends and family if you find it useful.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *